Ursprung

Den Afrikanska Dvärggeten kommer ursprungligen från Norra Afrika. Idag finns den i hela världen men lever även fritt i Afrika och Asien. Då det är väldigt varierande väder där, ena dagen skyfall, andra dagen stekhet, har gjort att geten är väldigt tålig.

Vikt Ligger runt 20-35kg.

Dräktighet 150dagar, (5månader)

Livslängd Ca 10-15år

Födda

De smakar gärna på det mesta men huvudfödan är gräs, löv och bark. Den kan ta tillvara på nästan all näring från all mat och är på det viset väldigt lättfödd och billig i drift.

Hage

Getternas hage ska helst vara så stor som möjligt gärna massa träd som vindskydd. Getterna vill gärna ha kuperad terräng, ha stenar och stockar att klättra och hoppa på. Så du bör ha ett ordentligt staket annars kan de skutta ut. Getterna ska enligt lag ha daglig tillgång till sly under växtsäsongen. Om det inte finns tillräckligt i hagen så måste detta lösas på annat sätt tillexempel hö, hö ensilage eller halm.

Hus

Getterna måste ha ett vindskydd i sin hage, så att de kan söka skydd för blåst, regn och sol. Minsta måtten per get är 1,2kvm.

 

Foder

Foder på vintern till getterna är hö, halm eller höstlige, på sommaren är det så klart gräs, buskat växter och annat gott som växer. Deras huvudföda sly, bark, gräs och löv. Getter är oftast väldigt lättfödd så man får hålla koll på hullet så det inte blir för tjocka.

Kraftfoder

Kraftfoder brukar man ge när de är dräktiga/högdräktiga eller när de precis fått killingar, så kan de behöva lite extra.

Minitaler

är bra att ge getterna, med koppar eller utan koppar man bör ta blodprover på de så man kan se vilket man ska ha och vad de har brist på. Men mineraler och salt kan det inte bli för mycket av. Jag har en saltsten till mina som innehåller mineraler.

Klövvård

kolla klövarna ofta så de inte blir för långa. Kan verkas av veterinär.

Öronmärkning

Alla getter vara öronmärkta, så ska du köpa killingar eller getter så kolla med säljaren så de öronmärker de. Köp inga getter som är omärkta!

 Journal 

Du behöver föra journal när du flyttar, säljer, slaktar eller köper getter. Det enklaste är att köpa en färdig journal på jordbruksverket.

 
CAE- status och hur det funkar

CAE, är en förkortning av caprine arthritis-encephalitis, som är en smittsam och farlig virussjukdom som alla getter kan få. Man tester varje år (blodprov). Första året får man CAE status 1 (om alla djur är friska), andra året CAE status 2 och tredje året CAE status 3. Då räknas det som CAE fri besättning, efter de gör man endast tester var 3 år för att fortsätta räknas som CAE fri. Bästa är att då köpa getter som är CAE fria.

Se-nummer

man måste ha se-nummer för att få ha getter. Finns att fixa på jordbruksverkets hemsida.

Transportdokument

När man flyttar en get mellan två olika platser behöver man ha ett transportdokument. Detta dokument finns också på Jordbruksverkets hemsida.

Rapport om förflyttning

När en get flyttar så behöver man rapportera in det till Jordbruksverket. Det gäller både den som säljer och den som köper geten. Blankett finns att skriva ut från Jordbruksverkets hemsida.